Październik 2019

Październik 2019

- wykańczanie klatek schodowych

- zagospodarowywanie terenu

- wykańczanie loggii zamkniętych i otwartych

- montaż grzejników w mieszkaniach

- prace porządkowe

Wrzesień 2019

Wrzesień 2019

- wykańczanie klatek schodowych

- zagospodarowywanie terenu

- wykańczanie loggii zamkniętych i otwartych

- montaż grzejników w mieszkaniach

- wykonywanie instalacji ppoż 

- montaż szaf elektrycznych

- montaż obudów gniazd elektrycznych i włączników

- malowanie miejsc postojowych

- montaż drzwi komórek lokatorskich

Sierpień 2019

Sierpień 2019

- wykańczanie klatek schodowych

- zagospodarowywanie terenu

- wykańczanie loggii zamkniętych i otwartych

- montaż grzejników w mieszkaniach

- wykonywanie instalacji ppoż 

- montaż szaf elektrycznych

- montaż obódów gniazd elektrycznych i włączników

Lipiec 2019

Lipiec 2019

- wykańczanie klatek schodowych

- zagospodarowywanie terenu

- wykańczanie loggii zamkniętych i otwartych

- montaż grzejników w mieszkaniach

- wykonywanie instalacji ppoż 

- montaż szaf elektrycznych

Czerwiec 2019

Czerwiec 2019

- tynkowanie ścian w mieszkaniach i na klatkach schodowych

- wykonywanie elewacji

- wykonywanie wylewek w mieszkaniach i na klatkach schodowych

- wykańczanie klatek schodowych

- zagospodarowanie dachów

- wykonywanie hydroizolacji płyty nad garażem podziemnym

- zagospodarowywanie terenów przyległych do budynku

- budowa drogi dojazdowej dla budynku

- montaż drzwi wejściowych do mieszkań

- montaż parapetów w mieszkaniach i na klatkach schodowych

 

Maj 2019

Maj 2019

- wykonywanie instalacji wod-kan w mieszkaniach

- wykonywanie instalacji elektrycznych w mieszkaniach

- tynkowanie ścian w mieszkaniach i na klatkach schodowych

- montaż okien w mieszkaniach

- wykonywanie elewacji

- wykonywanie wylewek w mieszkaniach i na klatkach schodowych

- wykańczanie klatek schodowych

- montaż wind

- zagospodarowanie dachów

- wykonywanie hydroizolacji płyty nad garażem podziemnym

- zagospodarowywanie terenów przyległych do budynku

- demontaż żurawia wieżowego

- budowa drogi dojazdowej dla budynku

 

Kwiecień 2019

Kwiecień 2019

- murowanie ścian komórek lokatorskich

- montaż drzwi do kompleksów komórek lokatorskich

- wykonywanie instalacji wod-kan w mieszkaniach

- wykonywanie instalacji elektrycznych w mieszkaniach

- murowanie ścian działowych w mieszkaniach

- tynkowanie ścian nośnych w mieszkaniach

- montaż okien w mieszkaniach

- wykonywanie elewacji

- wykonywanie wylewek w mieszkaniach i na klatkach schodowych

- wykańczanie klatek schodowych

- montaż wind

- zagospodarowanie dachów

Marzec 2019

Marzec 2019

- zakańczanie budowy elementów konstrukcyjnych budynku

- murowanie ścian komórek lokatorskich

- montaż drzwi do kompleksów komórek lokatorskich

- wykonywanie instalacji wod-kan w mieszkaniach

- wykonywanie instalacji elektrycznych w mieszkaniach

- murowanie ścian działowych w mieszkaniach

- tynkowanie ścian nośnych w mieszkaniach

- montaż okien w mieszkaniach

- wykonywanie elewacji

Luty 2019

Luty 2019

- wykonanie stropu nad poziomem +5, +6, +7

- wykonywanie ścian poziomu +5, +6, +7

- murowanie ścian komórek lokatorskich

- montaż drzwi do kompleksów komórek lokatorskich

- wykonywanie instalacji wod-kan w mieszkaniach

- wykonywanie instalacji elektrycznych w mieszkaniach

- murowanie ścian działowych w mieszkaniach

- montaż okien w mieszkaniach

- wykonywanie elewacji

Styczeń 2019

Styczeń 2019

- wykonanie stropu nad poziomem +3, +4, +5

- wykonywanie ścian poziomu +3, +4, +5

- murowanie ścian komórek lokatorskich

- wykonywanie instalacji wod-kan w mieszkaniach

- wykonywanie instalacji elektrycznych w mieszkaniach poziomie +1, +2

- murowanie ścian działowych w mieszkaniach na poziomie +2, +3

- izolowanie cieplne stropu garażu na poziomie -1

- montaż okien w mieszkaniach

- wykonywanie elewacji

Grudzień 2018

Grudzień 2018

- wykonanie stropu nad poziomem +3

- wykonywanie ścian poziomu +3, +4

- murowanie ścian komórek lokatorskich

- wykonywanie instalacji kanalizacyjnych poziomu -2 oraz -1

- wykonywanie instalacji elektrycznych w mieszkaniach na parterze

- murowanie ścian działowych w mieszkaniach na poziomie +1

- izolowanie cieplne stropu garażu na poziomie -1

Listopad 2018

Listopad 2018

- wykonanie stropu nad poziomem +2

- wykonywanie ścian poziomu +2, +3

- murowanie ścian komórek lokatorskich

- wykonanywanie instalacji kanalizacyjnych poziomu -2

- murowanie ścian działowych w mieszkaniach na parterze

Październik 2018

Październik 2018

- wykonanie stropu nad poziomem +1

- wykonywanie ścian poziomu +1

- murowanie ścian komórek lokatorskich

- wykonanywanie instalacji kanalizacyjnych poziomu -2

Wrzesień 2018

Wrzesień 2018

- wykonanie stropu nad poziomem -1

- wykonywanie ścian parteru

- murowanie ścian komórek lokatorskich

Sierpień 2018

Sierpień 2018

- wykonanie stropu nad poziomem -2

- wykonanie rampy zjazdowej z poziomu -1

- wykonywanie ścian trzonów poziomu -1

- wykonywanie stropu nad poziomem -1

Lipiec 2018

Lipiec 2018

- układanie zbrojenia płyty fundamentowej

- betonowanie płyty fundamentowej

- roboty ziemne

- szalowanie stropu nad poziomem -2

- wykonanie ścian pomieszczeń poziomu -2

- montaż żurawia wieżowego nr 2

Czerwiec 2018

Czerwiec 2018

- zamocowanie rozpór ścian szczelinowych

- ustawienie żurawia wieżowego

- prace ziemne

- układanie betonu podkładowo-wyrównawczego

- układanie zbrojenia płyty fundamentowej

Maj 2018

Maj 2018

- wykonanie ścian szczelinowych 

- wykonanie oczepu ścian szczelinowych

- prace ziemne