Projekty UE

IMS BUDOWNICTWO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością PROJEKT 6 Spółka komandytowa realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Termomodernizacja budynku o przeznaczeniu biurowo-usługowym w Krakowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Celem realizacji projektu jest podniesienie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa poprzez kompleksową modernizację energochłonnego budynku biurowo -usługowego będącego zapleczem działalności Firmy.

Realizacja projektu przyczyni się do redukcji zużycia energii końcowej o min. 54%, redukcji emisji CO2 o min. 79%, tj. 525,93 Mg/rok

  • Termin realizacji projektu: 09.04.2019 do 31.03.2021
  • Całkowita wartość projektu: 2 425 028,94 PLN
  • Dofinansowanie EFRR: 700 355,87 PLN