Dziennik budowy

Październik 2020

Październik 2020

 • - ustawienie trzeciego żurawia wieżowego
 • - wykonywanie ścian poziomu -1
 • - wykonywanie słupów poziomu -1
 • - wykonywanie stropu nad poziomem -1
Wrzesień 2020

Wrzesień 2020

 • - zamocowanie rozpór ścian szczelinowych
 • - prace ziemne
 • - układanie betonu podkładowo-wyrównawczego
 • - układanie zbrojenia płyty fundamentowej
 • - betonowanie płyty fundamentowej
 • - wykonywanie ścian poziomu -2
 • - wykonywanie słupów poziomu -1 i -2
 • - betonowanie stropu nad poziomem -2
Sierpień 2020

Sierpień 2020

 • - zamocowanie rozpór ścian szczelinowych
 • - ustawienie żurawi wieżowych
 • - prace ziemne
 • - układanie betonu podkładowo-wyrównawczego
 • - układanie zbrojenia płyty fundamentowej
 • - betonowanie płyty fundamentowej
 • - wykonywanie ścian poziomu -2
Lipiec 2020

Lipiec 2020

 • - wykonanie ścian szczelinowych
 • - prace ziemne
 • - odwadnianie terenu