Dziennik budowy

Kwiecień 2021

Kwiecień 2021

 • - murowanie ścian działowych
 • - wykonywanie tynku cienkowarstwowego na ścianach mieszkań
 • - montaż wind
 • - montaż barierek balkonowych
 • - wykonywanie instalacji elektrycznych w mieszkaniach i garażu podziemnym
 • - wykonywanie instalacji wod-kan w mieszkaniach i garażu podziemnym
 • - ocieplanie elewacji
 • - malowanie elewacji
 • - wykonywanie konstrukcji kolejnych segmentów budynku
Marzec 2021

Marzec 2021

 • - murowanie ścian działowych
 • - wykonywanie instalacji elektrycznych w mieszkaniach i garażu podziemnym
 • - wykonywanie instalacji wod-kan w mieszkaniach i garażu podziemnym
 • - ocieplanie stropu garażu podziemnego
 • - ocieplanie elewacji
 • - wykonywanie konstrukcji kolejnych segmentów budynku
Luty 2021

Luty 2021

 • - wykonywanie ścian nośnych poziomu +5, +6
 • - wykonywanie stropu nad poziomem +5, +6
 • - murowanie ścian działowych poziomu +3, +4, +5
 • - wykonywanie instalacji elektrycznych poziomu +2, +3, +4, +5
 • - wykonywanie instalacji wod-kan poziomu +2, +3, +4, +5
Styczeń 2021

Styczeń 2021

 • - wykonywanie ścian nośnych poziomu +4, +5
 • - wykonywanie stropu nad poziomem +4, +5
 • - murowanie ścian działowych poziomu +1, +2
 • - wykonywanie instalacji elektrycznych poziomu 1
 • - wykonywanie instalacji wod-kan poziomu 1
Grudzień 2020

Grudzień 2020

 • - wykonywanie ścian nośnych poziomu +2, +3
 • - wykonywanie stropu nad poziomem +1, +2, +3
 • - murowanie ścian działowych poziomu 0
 • - wykonywanie instalacji elektrycznych poziomu 0
 • - wykonywanie instalacji wod-kan poziomu 0
Listopad 2020

Listopad 2020

 • - wykonywanie ścian poziomu  0
 • - wykonywanie ścian poziomu +1
 • - wykonywanie stropu nad poziomem 0
Październik 2020

Październik 2020

 • - ustawienie trzeciego żurawia wieżowego
 • - wykonywanie ścian poziomu -1
 • - wykonywanie słupów poziomu -1
 • - wykonywanie stropu nad poziomem -1
Wrzesień 2020

Wrzesień 2020

 • - zamocowanie rozpór ścian szczelinowych
 • - prace ziemne
 • - układanie betonu podkładowo-wyrównawczego
 • - układanie zbrojenia płyty fundamentowej
 • - betonowanie płyty fundamentowej
 • - wykonywanie ścian poziomu -2
 • - wykonywanie słupów poziomu -1 i -2
 • - betonowanie stropu nad poziomem -2
Sierpień 2020

Sierpień 2020

 • - zamocowanie rozpór ścian szczelinowych
 • - ustawienie żurawi wieżowych
 • - prace ziemne
 • - układanie betonu podkładowo-wyrównawczego
 • - układanie zbrojenia płyty fundamentowej
 • - betonowanie płyty fundamentowej
 • - wykonywanie ścian poziomu -2
Lipiec 2020

Lipiec 2020

 • - wykonanie ścian szczelinowych
 • - prace ziemne
 • - odwadnianie terenu